Om Semerkand Ungdom

På lige fod med alle

Semerkand Ungdom er til for alle uanset religion og etnisk oprindelse. Vi har i øjeblikket lidt over 600 medlemmer fordelt i hele landet.

Hvem er vi ?

Vi er Semerkand Ungdom

Foreningen har sit navn fra byen Semerkand i Centralasien, der historisk udgjorde et bånd mellem Europa og Asien. Med navnet ønsker Semerkand Ungdom at afspejle byens funktion som et centralpunkt, hvor kulturer mødes og erfaringer udveksles.

Vi er en ambitiøs ungdomsforening med vægt på frivilligt inkluderende arbejde med etniske minoritetsunge i især social belastede områder. Vi har kompetente og ansvarlige unge frivillige i bestyrelsesposterne, aktivitetsudvalgene og generelt i hele ledelsen, som bestræber på at udvikle og afvikle mange spændende aktiviteter i form af lektiecaféer, spejderaktiviteter, udflugter, mødregrupper samt sociale arrangementer krydret med seminarer og foredrag af folkeoplysende karakter (se nærmere under aktiviteter). Vi har et stort fokus på at styrke børn og unges forståelse af medborgerskab samt inklusion af unge nydanskere i foreningslivet og generelt i samfundet.

Vi har til formål, at forberede de unge til at tage et medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Derfor er vi præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati.

Vores grundlag, baggrund og ideologi er dybt rodfæstet i Sufisme og dens idealer. Sufisme er en spirituel vej som sætter fred, kærlighed og sameksistens i centrum. Dette fordrer, at den enkelte bruger sig selv som redskab til at blive et tolerant, forstående og kærligt menneske. Sufismen vægter, at vi som mennesker respekterer, alt levende for at kunne elske det, som Gud har skabt.

Vores delmål er, at få de unge væk fra gader og stræder, hvor de af mangel på viden om samfundets diverse tilbud, såsom uddannelse og arbejdsmuligheder har marginaliseret sig mere og mere. Herunder forebyggelse af kriminalitet og misbrugsproblemer.

Vores metode og teorier skal tage udgangspunkt i den systemiske tankegang, som er foreneligt med Sufismens lære – at mennesker udvikler og danner sig i de processer der opstår som et resultat af anerkendelsen af færdigheder og sociale kompetencer. Idet formålet her er at opmuntre og engagere de unge til at søge videreuddannelse således at de bidrager til det danske samfund på lige fod med alle andre

Vores historie

2008

Semerkand Ungdoms spæde begyndelse

2010

Semerkand Ungdom opnår driftstilskud på opstartsvilkår gennem Dansk Ungdoms Fællesråd. Herudover er vi med i DUFs partnerskabsprojekt som støttes af Integrationsministeriet.

2013

7. december 2013 blev Semerkand Ungdom ved DUFs årlige delegeretmøde budt velkommen under DUF-paraplyen, der nu rummer 71 samfundsengagerende børne- og ungdomsorganisationer.

2013

Lektiecafe samarbejde med Red Barnet Ungdom og Ministeriet for Børn og Undervisning.

2014

Semerkand Ungdom første Internationale udflugt til Köln

2016

Semerkand Ungdom har med Be Aid samarbejdet med at organisere et foredrag omkring stofmisbrug.

2016

Året 2016 har været første gang hvor Semerkand Ungdom, har stået for deres egen spejderudflugt. Semerkand Ungdom har med en nærmere undersøgelse,

2017

Semerkand Ungdom Ishøj har som lokalafdeling stået for spejderudflugt alene. De har med inspiration fra landsorganisationen, været i stand til at udarbejde

2018

Semerkand Undgom blev associeret med KFUM-Spejderne