Vores aktiviteter

Generelt har vores aktiviteter i sigte at udvikle vores medlemmer til selvstændige og værdibaserede mennesker, der tager ansvaret for deres eget liv og handlinger. Vi udfordrer vores medlemmer, styrker deres innovationskraft, gør dem modstandsdygtige, lader dem lave fejl og derefter rette op og dermed opnå succes på trods af udfordringerne de er stillet overfor. Det er med til at skabe læringssituationer som de unge kan drage nytte af ved personlig udvikling og implementere det i deres daglige hverdag. Dette skaber overskudsmennesker, hvis værdigrundlag er fællesskab og handlekraft.

Vi tilbyder generelt ”sohbet”/foredrag med et fast tidspunkt på ugen med frideltagelse. Foredrag afholdes ved forskellige foredragsholdere med kompetencer indenfor sufismen og bred viden om det danske samfund, herunder bl.a. uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet. Derudover er vores foredragsholdere gode til at formidle budskab og motivere de unge til at tage en uddannelse eller at være aktive på arbejdsmarkedet, og på den måde være bidragsydere til det danske samfund.

Vi har igennem DUF afviklet spejderlejre i 2016 med det primære formål at introducere deltagerne til traditionelle spejderaktiviteter. Aktiviteten er i dag en årlig fast tilbagevendende aktivitet fordi der var stor efterspørgsel blandt vores unge medlemmer. Vi arbejder derfor i høj tryk med at planlægge og udvikle regelmæssige spejderaktiviteter med årlige spejderlejre. Spejderlejre og de aktiviteter der følger med er blevet taget så godt imod af vores medlemmer og samtidig ligger det så naturligt op ad sufismens metoder, at vi i slutningen af året 2017 tog kontakt til KFUM-Spejderne i Danmark. Kontakten til KFUM-Spejderne i Danmark ledte til, at vi er blevet associerede med KFUM-Spejderne i Danmark tilbage i september 2018.

Vi blev i september 2018 associerede med KFUM-Spejderne i Danmark, men vi begyndte allerede før associeringen med få pilotprojekter, hvor der blev lavet helt traditionelle spejderaktiviteter. Vores spejderarbejde er blevet taget godt imod af vores bagland og vores unge medlemmer. Spejderlivet og spejdermetoden ligger så naturligt op af Sufismens arbejdsmetoder, at vi har startet en rejse. En rejse på vej mod, at vi om nogle år vil være 100% et spejderkorps. Derfor er nogle af vores lokalafdelinger begyndt med faste ugentlige spejdermøder, hvor der bliver udført helt traditionelle spejderaktiviteter. Vi er ikke helt i mål endnu med, at alle vores lokalafdelinger udfører faste ugentlige spejdermøder, men vi er dog godt på vej.

Vi tilbyder mødregrupper med et fast tidspunkt på ugen med frideltagelse. Mødregrupper er for unge mødre som har barn/børn ml. 0-6 år. Formålet med mødregrupperne er, at mødrene kan få mulighed for at mødes og udveksle erfaringer, danne netværk og drøfte problemer/udfordringer med at opdrage og passe børn, men også andre spændende emner er på dagsordenen herunder børnelege med børnene, udveksle madopskrifter, syning, kunst, maling, design og mange andre spændende aktiviteter.

Semerkand Ungdom tilbyder også informationsaftener, hvor du får mulighed for at spørge ind til læren om sufisme under uformelle rammer og få et indblik i hvordan Semerkand Ungdom arbejder med sufisme som metode og tilgang. Disse informationsaftener afvikles primært med henblik på at informere deltagerne i forhold til en række forhåndsbestemte emner indenfor sufisme og de metoder der tages i brug i forbindelse med afvikling af foreningens aktiviteter.

Rollemodelsaftener er en af Semerkand Ungdoms særlige aktiviteter. Man får her mulighed for at deltage til oplæg omkring karrieremuligheder. Rollemodellen er en ressourcestærk ung person indenfor hans branche. Det være sig unge, som enten har gennemført eller er igang med en uddannelse, som har lyst til at fortælle om deres valg af uddannelse. Det er ikke kun unge med en boglig uddannelse der kan være rollemodeller, men alle unge der har lidt mere ”styr” på livet. Formålet med rollemodelsaftener er at inspirere de unge til at turde tænke i nye baner, og være opmærksomme på de mange forskellige muligheder samfundet tilbyder. Rollemodellerne fungerer som vejledere mellem de unge og uddannelsessystemet.

Til de unge medlemmer tilbyder vi ugentlig lektiecafé, workshops indenfor mange sjove og lærerige emner, hvor de samtidig får lov at bruge lidt håndkraft til at bygge f.eks. drager. Derudover laver vi også lettere sløjd, leger lærerige lege f.eks. quiz, tager til udflugter mv.

Lektiecaféen henvender sig særligt børn i aldersgruppen 8-18 år med etnisk minoritetsbaggrund, børn og unge som i forevejen er tilknyttet foreningen, men også andre børn og unge fra lokalområdet, der ønsker at komme i foreningen kan benytte sig af tilbuddet om lektiehjælp.