Organisation2018-08-18T09:17:22+00:00

Om Semerkand Ungdom

På lige fod med alle

Semerkand Ungdom er til for alle uanset religion og etnisk oprindelse. Vi har i øjeblikket lidt over 600 medlemmer fordelt i hele landet.

Hvem er vi ?

Vi er Semerkand Ungdom

Foreningen har sit navn fra byen Semerkand i Centralasien, der historisk udgjorde et bånd mellem Europa og Asien. Med navnet ønsker Semerkand Ungdom at afspejle byens funktion som et centralpunkt, hvor kulturer mødes og erfaringer udveksles.

Vi er en ambitiøs ungdomsforening med vægt på frivilligt inkluderende arbejde med etniske minoritetsunge i især social belastede områder. Vi har kompetente og ansvarlige unge frivillige i bestyrelsesposterne, aktivitetsudvalgene og generelt i hele ledelsen, som bestræber på at udvikle og afvikle mange spændende aktiviteter i form af lektiecaféer, spejderaktiviteter, udflugter, mødregrupper samt sociale arrangementer krydret med seminarer og foredrag af folkeoplysende karakter (se nærmere under aktiviteter). Vi har et stort fokus på at styrke børn og unges forståelse af medborgerskab samt inklusion af unge nydanskere i foreningslivet og generelt i samfundet.

Vi har til formål, at forberede de unge til at tage et medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Derfor er vi præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati.

Vores grundlag, baggrund og ideologi er dybt rodfæstet i Sufisme og dens idealer. Sufisme er en spirituel vej som sætter fred, kærlighed og sameksistens i centrum. Dette fordrer, at den enkelte bruger sig selv som redskab til at blive et tolerant, forstående og kærligt menneske. Sufismen vægter, at vi som mennesker respekterer, alt levende for at kunne elske det, som Gud har skabt.

Vores delmål er, at få de unge væk fra gader og stræder, hvor de af mangel på viden om samfundets diverse tilbud, såsom uddannelse og arbejdsmuligheder har marginaliseret sig mere og mere. Herunder forebyggelse af kriminalitet og misbrugsproblemer.

Vores metode og teorier skal tage udgangspunkt i den systemiske tankegang, som er foreneligt med Sufismens lære – at mennesker udvikler og danner sig i de processer der opstår som et resultat af anerkendelsen af færdigheder og sociale kompetencer. Idet formålet her er at opmuntre og engagere de unge til at søge videreuddannelse således at de bidrager til det danske samfund på lige fod med alle andre

Vores historie